top of page
LuovaNoste tausta.png

LUOVUUDENSUOJELIJAT HYVÄN TYÖELÄMÄN PUOLESTA

Norppa 2 alaosa.png
LuovaNoste_logo_RGB_nega_iso.png
Mikä on LuovaNoste?

MIKÄ ON LuovaNoste?

Norppa%201%20kokonaan_edited.png
LuovaNoste_grafiikka_8.png
LuovaNoste_grafiikka_5.png
Norppa_1_yläosa.png
LuovaNoste_grafiikka_3.png

LuovaNoste on luovien toimijoiden ja työelämän kehittäjien tiimi. Monialaisilla asiantuntijoillamme on kokemusta työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämisestä tiedolla, taidolla ja huumorilla luovia menetelmiä hyödyntäen.

KUTSU LUOVANOSTE PULAHTAMAAN TYÖYHTEISÖSI ARKEEN!

 

Lainehtiiko työpaikkasi käytävillä nauru ja puheensorina? Onko työpaikallasi kylliksi pesimäpaikkoja luovuudelle vai onko työn riemu takertunut arjen verkkoihin?

 

Kiireen ja silkan suorittamisen paineissa innostus, ilo ja rentous sekä työn merkityksellisyys saattavat olla uhanalaisia luonnonvaroja.

LuovaNosteen valmennuksissa saat työkaluja työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, innovaatiokyvykkyyden sekä tuottavuuden kehittämiseen. Yhdessä tekeminen vahvistaa yhteisöllisyyttä, avaa uusia näkymiä ja saa työntekijät sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin.

Luovuus ja työn riemu elävät sinunkin työpaikkasi ekosysteemissä! Nostetaan yhdessä luovuuden kanta kasvuun!

Mietitään yhdessä teille sopivin toteutus!

LuovaNoste_grafiikka_8_1_edited_edited.p
Palvelut
Ratkaisuja
Norppa 2 alaosa.png

PALVELUT

KOKEMUKSIA LUOVISTA MIELENHUOLTOPAJOISTA

KOKEMUKSIA HYVÄN MIELEN TYÖ -VALMENNUKSESTA

Savonlinja Oy: Hyvän mielen työ

Savonlinja Oy:n Hyvän mielen työ -esimiesvalmennuksessa yhdistimme mielen hyvinvoinnin etävalmennukseen luovat menetelmät

 

Työpajasarja tarjosi hektisen arjen keskellä johdolle, esimiehille ja työsuojeluorganisaation edustajille ajan ja tilaisuuden pohtia tärkeitä teemoja, kuten omien voimavarojen vahvistaminen, henkisen kuormittumisen merkkien tunnistaminen, luottamuksen rakentaminen, yhteisöllisyys, välittämisen kulttuurin kehittäminen ja palautumistaidot.

 

Konsepti oli osanottajista mielenkiintoinen ja työpajasarja ”äärimmäisen hieno kokemus”. Teemojen syvällisempi ja henkilökohtainen käsittely luovien menetelmien avulla lisäsi luottamusta ja yhteyttä osallistujien kesken. Pajat herättelivät miettimään asioita uudella tavalla.

 

Työpajoissa käytettiin luovina menetelminä mm valmiita kuvia, valokuvia, piirtämistä, runojen tekemistä, voimabiisejä ja tarinan kirjoittamista. Luovat menetelmät toimivat heti ensimmäisestä työpajasta lähtien hyvin ja niistä tuli välittömästi positiivista palautetta. Työpajoissa esimiehet saatiin avautumaan paremmin ja miettimään asioita syvemmin omalta osaltaan kuin, jos teemoja olisi käsitelty perinteiseen tapaan luennoimalla. Työpajat syvensivät huomattavasti teemojen käsittelyä ja paransivat yhteistä reflektointia. Taidelähtöisyys avasi mielen ja toi kunkin osallistujan minuutta esiin. 

 

“Kun yhdessä avauduttiin asioista, se sitoi johtoa ja esimiehiä enemmän yhteen ja opittiin tuntemaan toisia entistä paremmin. Mm. elämänlankojen tekemisessä ja kertomisessa oli aivan käsin kosketeltava fiilis. Sellaisista asioista ei oltu aikaisemmin avauduttu toisille. Kaiken kaikkiaan prosessi herätti syvällisiä keskusteluja yrityksessä. Tilaisuuksissa oli hyvä henki ja myönteisyydelle tuli tilaa tiukassa arjessa. Myös asioiden jatkotyöstö on ollut helppoa työpajasarjan jälkeen.”

 

Palautteen mukaan johdon ja esimiesten suhtautuminen omaan jaksamiseen on myös muuttunut. Ymmärretään paremmin, että on pidettävä huolta omasta mielen hyvinvoinnista, jotta voi pitää huolta myös muiden hyvinvoinnista. Valmentajina oli sydäntä lämmittävää kuulla kommentteja, miten hyvä porukka heillä onkaan ja miten työpajat lähensivät osanottajia. Pajoissa oli paljon naurua, positiivista pöhinää ja huumoria – ja juuri sitä näinä aikoina tarvitaan: hyviä kohtaamisia ihmisten välillä.

Ari Rajamäki
Savonlinjan HR johtaja

Ari Rajamäki on avarakatseinen, eteenpäin menevä Savonlinja Oy:n HR johtaja, joka vastaa koko henkilöstöjohtamisesta; erityisesti työhyvinvoinnin johtamisesta. Hän on muutoksen tekijä, jolla on vahva kokemus alalta. Aria luonnehtii määrätietoisuus, prosessiorientoituneisuus, ihmisten kuunteleminen ja hands on -työskentely.  Rajamäki hakee työhyvinvointia tehokkuuden kautta ja tehokkuutta hyvinvoinnilla.

 

Kun Ari tuli Savonlinjalle töihin, hän alkoi kehittää työhyvinvointia,  lisäsi kyselyitä, valmennuksia ja kommunikaatiota työntekijöiden ja työnantajan välillä. Hän halusi edistää myös ideoiden esiin saamista, kuuntelua ja työturvallisuutta. 

 

Henkinen kuormittuminen on Savonlinjalla selkeä huolenaihe, niin kuin monissa suomalaisisa yrityksissä nykypäivänä. Sitä esiintyy ehkä eniten kuljettajilla, mutta myös muilla henkilöstöryhmillä. Mielenterveyden ongelmat ovat johdon asialistalla, sillä ne ovat merkittävästi kasvaneet viime aikoina.

 

Mikä sai kokeilemaan luovia taidelähtöisiä menetelmiä?  

 

Ari Rajamäki on itse kokenut taiteen ja taidelähtöisten menetelmien voiman ja mitä se antaa. Hän uskoo, että jokaisella on joku osa-alue, joka on itselle voimaannuttava tekijä. Kun Ari kuuli mahdollisuudesta tällaiseen työpajasarjaan, hän ajatteli heti, että wow, nyt on mahdollisuus päästä käyttämään tällaisia valmennusmetodeja.  

 

Ari on aikaisemmin ollut itse tekemisissä virtuaalikoulutusten kanssa ja siksi uskalsi lähteä luoviin etävalmennuksiin. Lisäksi oli jo tarvetta tällaiseen esimiesvalmennukseen. Johtoryhmä totesi, että aihe on oikea ja myös työturvallisuuden näkökulmasta tärkeä.

Välittämisen kulttuurin vahvistaminen onnistui Savonlinjan johdon ja esimiesten osalta erinomaisesti.  Paitsi että kokeiltiin uusia asioita, saatiin myös vertaistukea toinen toisiltaan. Yhteisesti määriteltiin mitä tarkoittaa ”hyvän mielen työ” ja välittämisen kulttuuri omassa yrityksessä. Samalla kasvoivat myös osallistujien taidot havainnoida ja toimia kuormitustilanteissa. 

 

Hyvän mielen työ konkretisoituu Savonlinjalla toisten välittämisenä, tavoitteisiin pääsemisenä, muiden auttamisena tavoitteisiin ja oman itsensä jaksamisen kuuntelemisena. Ihmisiä kohdataan ja huomiota kiinnitetään positiivisiin asioihin.

YHTEYDET

bottom of page