top of page

Mielen hyvinvointia luovuudella

LuovaNoste -prosessi on yhteisöllinen prosessi, jonka tarkoitus on edistää mielen hyvinvointia ja vähentää kuormittuneiden uupumusta sekä parantaa palautumistaitoja. 

Työpajoissa käytetään erilaisia luovia ja taidelähtöisiä menetelmiä sekä hyödynnetään luonnon hyvinvointivaikutuksia. Luovilla menetelmillä syvennetään teemojen käsittelyä ja tarjotaan mahdollisuus luovien taukojen kokeiluun.

 

LuovaNoste -prosessissa halutaan saada ihmiset pysähtymään ja pohtimaan omaa elämäänsä, työelämää sekä niiden merkityksellisyyttä.

Työpajoissa tunnistetaan ja vahvistetaan henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä voimavaroja, tunnistetaan psykososiaalista kuormitusta ja aivotyön sujuvuutta häiritseviä tekijöitä, vahvistetaan yhteisöllisyyttä, myötätuntoa sekä palautumistaitoja.


LuovaNoste -prosessi koostuu 3 - 5 puolen päivän pituisesta työpajasta sekä seurantapajasta.

bottom of page