top of page
Aivoterveyden ja vireyden edistäminen

LISÄÄ LUOVUUTTA - LISÄÄ AIVOTERVEYTTÄ

Lähes kaikissa työyhteisövalmennuksissamme on käsitelty viime vuosina tavalla tai toisella psykososiaalista kuormittumista. Nykytyöelämä on henkisesti kuormittavaa ja se vaikuttaa niin yksilöiden jaksamiseen, työyhteisön vuorovaikutukseen, muutosten onnistumiseen, oppimiseen, luovuuteen kuin työn sujuvuuteenkin. Tutkimusten mukaan joka neljäs työikäinen on jossain työuransa vaiheessa kokenut eriasteista työuupumusta ja joka kolmas työssäkäyvä ei palaudu riittävästi.

 

Käsittelemme työpajoissamme mm. voimavaralähtöistä hyvinvointiajattelua, aivotyön ergonomiaa ja palautumistaitoja työssä sekä miten psykososiaalista kuormittumista mitataan, miten sitä voidaan ennaltaehkäistä ja mihin toimenpiteisiin työnantajan on ryhdyttävä työntekijän kuormittumisen havaittuaan.

bottom of page