top of page
Search

Välittämisen kulttuurin rakentaminen


Psykososiaalisen kuormituksen merkittävää osuutta työturvallisuudessa ymmärretään yhä paremmin.Edistämme työturvallisuutta - etenkin psykososiaalisen kuormituksen osalta – myös luovin keinoin. Työturvallisuuden edistämistä teemme prosessimaisesti luovien menetelmien – esim. valmiiden kuvien, maalaamisen, piirtämisen, runojen, videoiden, valokuvauksen ja musiikin avulla.


Valmennuksen tavoitteena on työntekijöiden psykososiaalisen ylikuormituksen ja työssä uupumisen ehkäiseminen sekä välittämisen kulttuurin ja luottamuksen kehittäminen työyhteisössä. Kun työyhteisön jäsenet tuntevat toisensa laajemmin kuin vain työtehtävien kautta, on helpompi huomioida ja ottaa puheeksi jaksaminen, väsyminen sekä toimintatapojen ja osaamisen kehittämistarpeet.


Prosessi koostuu kolmen tunnin mittaisista työpajoista, joita järjestetään asiakkaiden tarpeen mukaan 5-8 kertaa. Suunnittelemme prosessin yhdessä asiakkaan avainhenkilöiden kanssa. Teemoina mm. psykososiaalinen kuormitus, voimavarat työssä, yhteisöllisyys, työn merkityksellisyys, myötätunto, palautumistaidot, kognitiivinen ergonomia ja välittämisen kulttuurin rakentaminen.


Taidelähtöisten ja luovien menetelmien käytön tavoitteena on vahvistaa organisaation työntekijöiden vuorovaikutustaitoja sekä luovaa toimintakykyä eli kykyä nähdä vaihtoehtoja, kokeilla uudenlaisia ratkaisuja sekä ilmaista omia tarpeita ja soveltaa omia taitoja muuttuvissa tilanteissa. Luovat menetelmät edistävät palautumista ja energisoivat aivoja sekä lisäävät luovuutta ja innovatiivisuutta. Ne tukevat myös yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia taitoja. Aloitamme aina ns. ”matalan kynnyksen luovista menetelmistä” ja siirrymme pikkuhiljaa vaativampiin menetelmiin.

4 views0 comments

Comments


bottom of page